922557com澳门彩

当前位置:922557com澳门彩 > 行业动态 > 正文
【转发】中房学关于协助《住房租赁行业发展情况调查问卷》的函
2020-07-03 00:57

011615543342_0关于协助《住房租赁行业发展情况调查问卷》的函定稿_1

关于协助《住房租赁行业发展情况调查问卷》的函1

011615543342_0关于协助《住房租赁行业发展情况调查问卷》的函定稿_2

关于协助《住房租赁行业发展情况调查问卷》的函2

922557com澳门彩附件:1.《住房租赁行业发展情况调查问卷》(行业组织版)

922557com澳门彩          2.《住房租赁行业发展情况调查问卷》(企业版)

922557com澳门彩          3.《住房租赁行业发展情况调查问卷)(分公司版)

922557com澳门彩          4.《住房租赁行业发展情况调查问卷》(网络平台版)

附件下载: 调查问卷